‘ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ’, ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ

11 views
‘ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ’, ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ

Website Readers