10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

30 views
11 mins read
10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

Assistant Director Recruitment : ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, FSSAI ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ fssai.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

 • ਸਲਾਹਕਾਰ – 1 ਪੋਸਟ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ – 6
 • ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ – 1
 • ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈ.ਟੀ. – 1
 • ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – 7
 • ਮੈਨੇਜਰ – 2
 • ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – 2
 • ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ – 6
 • ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ – 3
 • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ – 7
 • ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ – 4
 • ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ 15
 • ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈ.ਟੀ. – 1
 • ਸਹਾਇਕ – 7
 • ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1-1
 • ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 – 12
 • ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ – 3 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 • ਸਲਾਹਕਾਰ – 1,44,200- 2,18,200
 • ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ – 78,800- 2,09,200
 • ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ – 78,800- 2,09,200
 • ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ IT – 78,800- 2,09,200
 • ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – 67,700- 2,08,700
 • ਮੈਨੇਜਰ – 67,700- 2,08,700
 • ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-56,100- 1,77,500
 • ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ-56,100- 1,77,500
 • ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ – 56,100- 1,77,500
 • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ – 47,600- 1,51,100
 • ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ – 47,600- 1,51,100
 • ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ – 44,900- 1,42,400
 • ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ IT – 44,900- 1,42,400
 • ਸਹਾਇਕ – 35,400- 1,12,400
 • ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1- 25,500- 81,100
 • ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 – 19,900-63,200
 • ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ – 19,900- 63,200

ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Circular_Advert_Deputation_06_10_2022.pdf ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ –

Assistant Director (Recruitment), FSSAI Headquarters, 3rd Floor, FDA Bhawan, Kotla Road New Delhi

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous News

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦਰੱਖਤ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

Next News

अमर उजाला अपराजिता: घाटी में महिलाओं ने चलाई साइकिल, बोलीं- कश्मीर सुरक्षित, खूबसूरत अनुभव को साझा किया