37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹੈ Cristiano Ronaldo ਦਾ ਜਾਦੂ

29 views
1 min read
37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹੈ Cristiano Ronaldo ਦਾ ਜਾਦੂ

944 ਮੈਚ… 700 ਗੋਲ, 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹੈ Cristiano Ronaldo ਦਾ ਜਾਦੂ

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous News

ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਦਬੁਰਜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ

Next News

Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It